Babski Weekend z Radiem ZET w Termach Uniejów
Babski Weekend z Radiem ZET w Termach Uniejów

Babski Weekend z Radiem ZET w Termach Uniejów

Ekipa na Babski Weekend z Radiem ZET w Termach Uniejów skompletowana!

Wysłały nam zdjęcie ze swoją przyjaciółką i napisały dlaczego właśnie z nią chcą spędzić babski weekend. Teraz się pakują!

A na miejscu...

- weekendowy pobyt w Termach Uniejów pełen atrakcji

- 1000 zł na zakupy w łódzkiej Manufakturze

- 200 zł na zakupy w salonach Gatta

- kosmetyki LUKSJA

- upominki od Max Elektro

- odjazdowe gadżety od Radia ZET

ZOBACZ ZWYCIĘSKIE ZGŁOSZENIA:

1.03 Beata z Przeworska:

 

1-babski-INSTAGRAM-1080-x-1080

2.03 Agnieszka z Torunia:

2-babski-INSTAGRAM-1080-x-1080

4.03 Kasia z Warszawy:

kasia-i-ola-babski-INSTAGRAM-1080-x-1080

4.03 Adrianna ze Wschowy: 

ada-i-sandra-INSTAGRAM-1080-x-1080

5.03 Katarzyna z Łodzi:

olka-kasia-babski-INSTAGRAM-1080-x-1080

5.03 Patrycja ze Sławy:

pati-domi-babski-INSTAGRAM-1080-x-1080

6.03 Paulina z Łodzi:

paula-i-kasia-babski-INSTAGRAM-1080-x-1080

6.03 Karolina z Czernichowa: 

karo-i-ana-babski-INSTAGRAM-1080-x-1080

7.03 Dominika z Kozienic:

domi-ola-babski-INSTAGRAM-1080-x-1080(2)

7.03 Basia z Białegostoku:

basia-paulina-babski-INSTAGRAM-1080-x-1080(2)

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  („RODO”) w następujących celach:

Dane uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, na podstawie Art. 6 pkt.1 lit.f. RODO.

Dane będą przechowywane przez 6 miesięcy od momentu wyłonienia zwycięzców konkursu.

 

Dane zwycięzców w Konkursie będą przetwarzane w celu wydania nagród, w celu rozliczenia podatku oraz w celu dochodzenia należnych roszczeń lub obronie przed zgłoszonymi roszczeniami,  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy rachunkowości oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Dane zwycięzców będą przechowywane przez okres 7 lat od daty ogłoszenia laureatów.

 

Dane zwycięzców w Konkursie w zakresie wizerunku będą również przetwarzane dla potrzeb działalności reklamowej, promocyjnej lub informacyjnej Administratora przez okres 2 lat,  na podstawie Art. 6 pkt.1 lit.a RODO.

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty związane z organizacją i obsługą konkursu; podmioty biorące udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody; usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego.

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w nim lub odbioru nagrody  i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak otrzymania nagrody. 

banner