Zamknij

Bądź wyjątkowa w Radiu ZET

Bądź wyjątkowa w Radiu ZET

O tym, że jesteś wyjątkowa - wszystkim i bez przerwy - mówią Twoje dzieci?

Jesteś wyjątkowa, bo podążasz za swoimi marzeniami i zawsze idziesz po swoje?

Jesteś wyjątkowa bez względu na to jaka jesteś!

I dlatego chcemy poznać każdą z Was!

Weź udział w naszym konkursie i napisz nam, co czyni Cię wyjątkową i dlaczego!

Do wygrania 500 zł na zakupy w sklepach Deichmann!*

Bądź wyjątkowa!

voucher
*szczegóły w regulaminie

Formularz konkursowy

Dodaj plik

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Organizator – Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl („Administrator”). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora (Organizatora), lub za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
przeprowadzenie Konkursu (obsługa Zgłoszeń Konkursowych, w tym publikacja Projektów, wyłonienie Zwycięzców Konkursu), obsługa Zwycięzców Konkursu, w tym publikacja wyników Konkursu, ogłoszenie Zwycięzców Konkursu, wydanie / dostarczenie Nagród, utrwalenie i publikacja głosu Zwycięzców Konkursu, obsługa Uczestników Konkursu, w tym utrwalenie i publikacja głosu Uczestników Konkursu, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, obsłudze Zgłoszeń Konkursowych, w tym publikacji Projektów, wyłonieniu Zwycięzców Konkursu,  ogłoszeniu Zwycięzców Konkursu, obsłudze Zwycięzców Konkursu, w tym publikacji wyników Konkursu, wydaniu / dostarczeniu Nagród, utrwaleniu i publikacji głosu Zwycięzców Konkursu, obsłudze Uczestników Konkursu, w tym utrwaleniu i publikacji głosu Uczestników Konkursu, prowadzeniu obsługi Konkursu i reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas trwania Konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą Zwycięzców Konkursu

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

 

przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych  obowiązków Administratora
marketingowe, analityczne, archiwalne oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), Fundator, podmioty związane z organizacją Konkursów: firmy kurierskie, Poczta Polska, podmioty zajmujące się organizacją i obsługą konkursów, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie i/lub brak możliwości otrzymania Nagrody.

 

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych, ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłaś/eś,

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Chcesz się dowiedzieć jak Polki oceniają swoją wyjątkowość?

Co ich zdaniem wpływa na ogólną samoocenę i poczucie wyjątkowości?

Zapoznaj się z raportem przygotowanym na zlecenie Radia ZET i firmy Deichmann.

foto-mobile
foto-desktop