Wygraj oczyszczacz powietrza Philips w Radiu ZET!

Wygraj wysokiej klasy oczyszczacze powietrza marki Philips w Radiu ZET!

Jak powietrza potrzebujesz muzyki, urlopu, a może wolnego czasu tylko dla rodziny? 

Podziel się z nami swoim zakończeniem hasła – Jak powietrza potrzebuję…, a trzy najbardziej kreatywne odpowiedzi zostaną nagrodzone nowoczesnym oczyszczaczem powietrza, który zagwarantuje czyste i zdrowe powietrze dla Ciebie i Twoich bliskich!

Konkurs zakończony.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Laureatami w konkursie zostali:

1.Karolina ze Szczecina (14.11.2018)

2.Kamila ze Śremu (15.11.2018)

3. Dariusz z Bydgoszczy (16.11.2018)

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 5252208814, REGON: 017270730, KRS 0000042292, adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od pon. do pt. w godz. 10:00 – 16:00. Istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  („RODO”) w następujących celach:

Dane uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, na podstawie Art. 6 pkt.1 lit.f. RODO.

Dane będą przechowywane przez 6 miesięcy od momentu wyłonienia zwycięzców konkursu.

 

Dane zwycięzców w Konkursie będą przetwarzane w celu wydania nagród, w celu rozliczenia podatku oraz w celu dochodzenia należnych roszczeń lub obronie przed zgłoszonymi roszczeniami,  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy rachunkowości oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Dane zwycięzców mogą być również przetwarzane w zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania – w celu opublikowania na liście zwycięzców znajdującej się stronie internetowej www.radiozet.pl na podstawie Art. 6 pkt.1 lit.f. RODO.

Dane zwycięzców będą przechowywane przez okres 7 lat od daty ogłoszenia laureatów.

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty związane z organizacją i obsługą konkursu; podmioty biorące udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody; usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego.

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w nim lub odbioru nagrody  i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak otrzymania nagrody.