Przebój Sylwestra z Radiem ZET 2019
Przebój Sylwestra z Radiem ZET 2019

Przebój Sylwestra z Radiem ZET 2019

STWÓRZ Z NAMI PRZEBÓJ TEGOROCZNEGO SYLWESTRA!

DOPISZ SWÓJ WERS I WYGRAJ 1000 ZŁOTYCH NA SYLWESTRA I ZAPROSZENIE DO STREFY GOLDEN CIRCLE NA SYLWESTRZE MARZEŃ W ZAKOPANEM! 

Zwrotka:

Halo, koniecznie wpadaj tu

Halo, bierz kumpli nawet stu i zaraz

Ruszaj, olewaj dżi pi es

Grzej na skos, bo zajawa tu jest

Daro, zaczęli wreszcie grać

Beti, ogarnij się, bo będzie słabo

Endrju, poważny tu jest cios

Wbijaj z nami i dodaj swój głos 

Refren: 

Dzieje się, dzieje się i będzie się działo,
bo mi dziś, bo mi dziś zabawy za mało.
Dzieje się, dzieje się, świat się cały kręci
i ja się, i ja się kręcę bez pamięci.
Hej!

Zwrotka:

Aga, już nie tapetuj się

Jaro, nie idziesz jutro do roboty

Dżela, nie zaparkujesz tu

Bierz taryfę i drałuj co tchu

Edi, do świtu mamy czas 

Rychu, to dzisiaj tak nie zakończy się

Zuza, zatańczmy chociaż raz

Że też nigdy nie było tu nas!

Bridge:

 

Dalej przyjaciele

Czasu jest niewiele

Każdy z nas dobrze wie

Tylko raz życie dzieje się

Dzieje się
- - : - - / - - : - -

Teraz Ty dopisz swoją propozycję wersu do piosenki!

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  („RODO”) w następujących celach:

Dane uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, na podstawie Art. 6 pkt.1 lit.f. RODO.

Dane będą przechowywane przez 6 miesięcy od momentu wyłonienia zwycięzców konkursu.

 

Dane zwycięzców w Konkursie będą przetwarzane w celu wydania nagród, w celu rozliczenia podatku oraz w celu dochodzenia należnych roszczeń lub obronie przed zgłoszonymi roszczeniami,  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy rachunkowości oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Dane zwycięzców będą przechowywane przez okres 7 lat od daty ogłoszenia laureatów.

 

Dane zwycięzców w Konkursie w zakresie wizerunku będą również przetwarzane dla potrzeb działalności reklamowej, promocyjnej lub informacyjnej Administratora przez okres 2 lat,  na podstawie Art. 6 pkt.1 lit.a RODO.

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty związane z organizacją i obsługą konkursu; podmioty biorące udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody; usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego.

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w nim lub odbioru nagrody  i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak otrzymania nagrody.