Zamknij

Wielka Trasa Śniadaniowa Radia ZET i Sokołowa

Daj się zaskoczyć o poranku ciepłym, pożywnym śniadaniem!
Specjalnie na Twoje zaproszenie przywieziemy je do Twojego miasta!

Wpisz w formularz Twój przepis na Dzień Dobry Bardzo i treść zaproszenia, które przekona nas, że to właśnie Twoje miasto powinniśmy odwiedzić!

Jeśli chcesz, zgłoszenie możesz uzupełnić zdjęciem, nagraniem audio lub wideo!

16.09
  • W piątek 20.09 na zaproszenie Ireny pojawimy się w Opolu!
  • W czwartek 19.09 na zaproszenie Bogusi pojawiliśmy się we Wrocławiu!
  • W środę 18.09 na zaproszenie Wioletty pojawiliśmy się w Wałbrzychu!
  • We wtorek 17.09 na zaproszenie Grażynki pojawiliśmy się w Legnicy!
  • W poniedzialek 16.09 na zaproszenie Marty pojawimy się w Gorzowie Wielkopolskim!
  • W piątek 13.09 na zaproszenie Pawła pojawimy się w Toruniu!
  • W czwartek 12.09 na zaproszenie Donaty pojawiliśmy się w Inowrocławiu!
  • W W środę 11.09 na zaproszenie Anity pojawimy się w Starogardzie Gdańskim!
  • We wtorek 10.09 na zaproszenie Beaty pojawiliśmy się w Gdyni!
  • W poniedziałek 09.09  na zaproszenie Kamila pojawiliśmy się w Słupsku!

Konkurs zakończony.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia!

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest organizator - Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 5252208814, REGON: 017270730, KRS 0000042292, adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od pon. do pt. w godz. 10:00 – 16:00. 

Istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  („RODO”) w następujących celach:

Dane uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, na podstawie Art. 6 pkt.1 lit.f. RODO.

Dane będą przechowywane przez 6 miesięcy od momentu wyłonienia zwycięzców konkursu.

Dane zwycięzców w Konkursie będą przetwarzane w celu wydania nagród, w celu rozliczenia podatku oraz w celu dochodzenia należnych roszczeń lub obronie przed zgłoszonymi roszczeniami,  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy rachunkowości oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Dane zwycięzców będą przechowywane przez okres 7 lat od daty ogłoszenia laureatów.

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty związane z organizacją i obsługą konkursu; podmioty biorące udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody; ubezpieczyciele, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w nim lub odbioru nagrody  i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak otrzymania nagrody.