Wygraj zestawy nagród od Leroy Merlin
Wygraj zestawy nagród od Leroy Merlin

 

KANAŁY VIDEO

Wygraj zestawy nagród od Leroy Merlin

pucharek-png
konkurs-png

Opisz mieszkanie / dom swoich marzeń i wygraj

jedną z nagród kibica od Leroy Merlin!

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest organizator - Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 5252208814, REGON: 017270730, adres e-mail: chillizet@chillizet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od pon. do pt. w godz. 10:00 – 16:00.

Od dnia 25 maja 2018 roku istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o chronię danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku a od dnia 25 maja 2018 roku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”[1]) w celu przeprowadzenia konkursu, prowadzenia komunikacji, wydania nagród, a także – w zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania – w celu opublikowania na liście zwycięzców znajdującej się stronie internetowej www.chillizet.pl.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu podmiotom biorącym udział w obsłudze konkursu oraz podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu przez czas trwania konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy rachunkowości.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących uczestnika danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnik nie będzie mógł kontynuować udziału w Konkursie.

Od dnia 25 maja 2018 roku uczestnikowi konkursu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w niej lub odbioru nagrody i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak otrzymania nagrody.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

nagrody

KONKURS ZAKOŃCZONY. DZIĘKUJEMY ZA NADESŁANE ZGŁOSZENIA.
Laureaci to:

Michał R. z Wołomina

Anna S. z Darłowa

Piotr W. z Gdyni

Darek B. z Niedrzwicy Dużej

Łukasz P. z Olsztyna

Krzysztof G. z Oławy

Dawid F z Myszkowa

Aleksandra K. z Tarnowskich Gór

Dominika Z. z Kędzierzyna Koźle

Anna D. z Zielonej Góry

Aneta B. z Wielkiej Drogi

Barbara M. z Kamienia

Mateusz J. z Dobrego Miasta

Dorota K. z Rybnika

Anna W. z Poznania

Gosia H. z Bydgoszczy

Marta C. z Tarnowa

Ewa L. z Brzegu

Maria W. ze Starachowic

Justyna C. z Nielepkowic

Mariusz J. z Kotunia

Anna Z. z Piekoszów

Marcin K. ze Złotowa

Jan W. z Grodziska Wielkopolskiego

Katarzyna P. z Kosorowic

Patryk P. z Torunia

Jacek W. z Gniezna

Anna Ł. z Giżycka

Sylwia C. ze Słopnic

1920_internetowy_leroymerlin