Zamknij
Złap formę na dwóch kółkach
Złap formę na dwóch kółkach

Złap formę na dwóch kółkach

Podtrzymaj swoją formę na dwóch kółkach!

Wrzuć zdjęcie na swojego Instagrama w trybie publicznym z dodanymi hashtagami:

#konkursradiozet #złapformę #cofidismyteam

i pokaż nam, jak podtrzymujesz formę jeżdżąc na rowerze!

ig_wiz

Najoryginalniejsze zgłoszenie nagrodzimy, a jego autor otrzyma:

voucher(1)

2000 zł na zakup sprzętu sportowego
od Cofidis Polska - sponsora 78. Tour de Pologne.

Konkurs zakończony.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Nagrodę w konkursie otrzymuje euforia_biegaczki

Cofidis S.A. należy do francuskiej grupy finansowej Cofidis Group, obsługującej prawie 30 milionów klientów w 9 krajach Europy: Francji, Belgii, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Czechach, na Węgrzech Słowacji i w Polsce.

Głównym akcjonariuszem i gwarantem stabilności Cofidis Group jest Crédit Mutuel Alliance Fédérale, jeden z największych francuskich banków.

Od 2016 roku firma obecna jest na polskim rynku, na ktorym systematycznie wzmacnia swoją pozycję w obszarze kredytów samochodowych, finansowania umów leasingu oraz kredytów gotówkowych.

Od 1996 Grupa Cofidis prężnie wspiera sport. To wtedy zapadła decyzja o sponsorowaniu profesjonalnej drużyny kolarskiej. Cofidis jako pierwszy włączył niepełnosprawnych rowerzystów do swojej drużyny poprzez utworzenie odpowiedniej sekcji rowerowej. Grupa Cofidis zapewniła wsparcie materialne i logistyczne dla mistrza olimpijskiego, Laurenta Thirioneta, przez 14 lat.

Polski oddział Cofidis bierze czynny udział w wyścigu i wspiera własną drużynę Podczas otwarcia 76. Tour de Pologne i prezentacji drużyn kolarskich Cofidis Polska postanowił wesprzeć finansowo Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, by umożliwić małym pacjentom jak najszybszy powrót do zdrowia. W tym samym dniu Dyrektor Generalny Cofidis S.A. Nuno de Oliveira wraz z Czesławem Langiem spotkali się z dziećmi i dyrekcją szpitala.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA
przeprowadzenie Konkursu, obsługa zgłoszeń do Konkursu, wyłonienie zwycięzców Konkursu, obsługa zwycięzców Konkursu, w tym publikacja wyników Konkursu, ogłoszenie zwycięzcy, wydanie/dostarczenie Nagrody, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na przeprowadzeniu Konkursu, publikacji wyników Konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania Nagrody, publikacji głosu zwycięzcy Konkursu, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas trwania Konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców Konkursu

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

 

przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

 

marketingowe, analityczne, statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane z organizacją Konkursu: podmioty zajmujące się organizacją i obsługą konkursów, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych.

Administrator (Organizator) nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania Nagrody.

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.