Bg Top Mobile
Zmień swój dzień w Dzień Dobry Bardzo

Zmień swój dzień w Dzień Dobry Bardzo

SŁUCHAJ RADIA ZET!

SPEŁNIAJ MARZENIA I ZMIEŃ SWÓJ DZIEŃ

W DZIEŃ DOBRY BARDZO!

Najlepiej zacznij już dziś! Opisz swoje marzenie i przekonaj nas,

dlaczego powinniśmy je spełnić.

Słuchaj Radia ZET, a może to właśnie Twój dzień zmienimy w Dzień Dobry Bardzo?

Nowy samochód, smartfon, komputer, a może potrzebujesz czasu dla siebie?

Codziennie spełniamy marzenia – może tym razem Twoje lub Twoich bliskich.

Zadanie konkursowe

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora oraz za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA
przeprowadzenie konkursu, (obsługa zgłoszeń do konkursu, wyłonienie zwycięzców konkursu, obsługa zwycięzców konkursu, w tym publikacja publikacji wyników konkursu, ogłoszenie zwycięzcy, wydanie nagrody, obsługa reklamacji dotyczących konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na możliwości wzięcia udziału w konkursie, publikacji wyników konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania nagrody, publikacji głosu zwycięzcy konkursu, obsługi reklamacji dotyczących konkursu) przez czas trwania konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców konkursu

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

 

przez czas trwania konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

 

marketingowe, analityczne, statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty związane
z organizacja konkursu: kurier, Poczta Polska, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych.

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie oraz nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody. Możliwość przetwarzania danych przez Administratora adekwatnie do treści regulaminu Konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w konkursie lub odbioru nagrody a brak możliwości ich przetwarzania przez Administratora oznacza brak możliwości uczestniczenia w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody.

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

ZOBACZ JAKIE MARZENIA JUŻ SPEŁNILIŚMY 

Barbara i jej mąż Mariusz polecą do Włoch w wymarzoną podróż poślubną

Barbara i jej mąż Mariusz polecą do Włoch w wymarzoną podróż poślubną

Barbara i jej mąż Mariusz polecą do Włoch w wymarzoną podróż poślubną

Słuchaczka Agnieszka poprowadziła audycję w Radiu ZET!

Słuchaczka Agnieszka poprowadziła audycję w Radiu ZET!

Słuchaczka Agnieszka poprowadziła audycję w Radiu ZET!

Lekcje tenisa i spotkanie z Igą Świątek

Lekcje tenisa i spotkanie z Igą Świątek

Lekcje tenisa i spotkanie z Igą Świątek

Występ na jednej scenie z Ewą Farną

Występ na jednej scenie z Ewą Farną

Występ na jednej scenie z Ewą Farną

Wymarzony fotelik do samochodu

Wymarzony fotelik do samochodu

Wymarzony fotelik do samochodu

Kurs nauki angielskiego, by odwiedzić córkę w USA

Kurs nauki angielskiego, by odwiedzić córkę w USA

Kurs nauki angielskiego, by odwiedzić córkę w USA

Słuchaczka Zuzia otrzymała Porsche wśród robotów kuchennych

Słuchaczka Zuzia otrzymała Porsche wśród robotów kuchennych

Słuchaczka Zuzia otrzymała Porsche wśród robotów kuchennych

Wymarzony duży rodzinny stół

Wymarzony duży rodzinny stół

Wymarzony duży rodzinny stół