jak-zwi-zki

Nieszczęśliwa miłość? Stagnacja w związku?

Masz problem ze sprawami sercowymi? Wenus jest zbyt daleko od Marsa i nie wiesz, jak sobie poradzić? Nieszczęśliwa miłość?

Napisz do Radia ZET! W każdą środę po 21:00 Beata Tadla rozwiązuje sercowe problemy Słuchaczy. Podziel się z nami swoimi obawami, pytaniami, przemyśleniami lub historiami, a my chętnie oddzwonimy i postaramy się pomóc!

Z jak związki
jak-zwi-zki

Nieszczęśliwa miłość? Stagnacja w związku?

Masz problem ze sprawami sercowymi? Wenus jest zbyt daleko od Marsa i nie wiesz, jak sobie poradzić? Nieszczęśliwa miłość?

Napisz do Radia ZET! W każdą środę po 21:00 Beata Tadla rozwiązuje sercowe problemy Słuchaczy. Podziel się z nami swoimi obawami, pytaniami, przemyśleniami lub historiami, a my chętnie oddzwonimy i postaramy się pomóc!

Dodaj plik

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia

Informacje dotyczące danych osobowych Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest organizator - Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 5252208814, REGON: 017270730, adres e-mail: radiozet@radiozet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od pon. do pt. w godz. 10:00 – 16:00. Od dnia 25 maja 2018 roku istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w następujących celach:

Dane uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, na podstawie Art. 6 pkt.1 lit.f. RODO.

Dane będą przechowywane przez 6 miesięcy od momentu wyłonienia zwycięzców konkursu.

Dane zwycięzców w Konkursie będą przetwarzane w celu wydania nagród, w celu rozliczenia podatku oraz w celu dochodzenia należnych roszczeń lub obronie przed zgłoszonymi roszczeniami, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy rachunkowości oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Dane zwycięzców będą przechowywane przez okres 7 lat od daty ogłoszenia laureatów.

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty związane z organizacją i obsługą konkursu; podmioty biorące udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody; ubezpieczyciele, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w nim lub odbioru nagrody i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak otrzymania nagrody.